مرحله دوم- انتخاب بهترین ایده برای تجاری سازی آن

در این مرحله باید ایده خود را قالب یک کسب و کار در نظر بگیرید و شرایط آن را در بازار بررسی کنید و به دنبال تشکیل یک تیم برای اجرایی آن باشید. همچنین باید یک برنامه چشم انداز برای کسب و کار خود بنویسید که بیان کننده اهداف کسب و کار شما باشد.

راه اندازی استارتاپ به صورت اصولی در سایت پیدایش
برای کسب اطلاعات در خصوص آسان اسپرت یا شتابدهی تنها کافیست وارد سایت پیدایش شوید.