موفقیت کسب و کار بسته به عملکرد است

بنابراین در اختیار گرفتن بازار کار، منوط به نوع عملکرد استارتاپ دارد. در این که تا چه میزان توانسته بازار کار را شناسایی، مشتری هدف را بشناسد و اولویت ها و نیازهای او را مورد بررسی و مطالعه قرار دهد و بتواند راه حل بهتری نسبت به سایرین در رفع مساله و نیاز وی ارائه نماید.
 
استارتاپ نوپای خود را تبدیل به یک استارتاپ معروف کنید.
برای کسب اطلاعات در خصوص سریتامد تنها کافیست وارد سایت پیدایش شوید.