نمونه هایی از کسب و کار اینترنتی در منزل

زن خانه داری که به فروش دست سازه های خود می پردازد می تواند یک نوع کار در منزل اینترنتی به وجود آورد و محصولات و کالاهای خود را به بازار هدف و کسانی که علاقه مند این دست سازه ها هستند عرضه کند و با فروش آنها در وب سایت ها یا شبکه های اجتماعی کسب درآمد از اینترنت و مهارتی که دارد داشته باشد. هنرمندی که نقاشی می کشد یا تصویرگری کتاب می کند، آشپزی که می تواند غذاهای جدید درست کند تا مربی کودکی که می تواند کودکان را سرگرم کند و به آنها آموزش دهد همه به نوعی می توانند کار در منزل اینترنتی داشته باشند.

ملزومات کار در منزل اینترنتی
لازمه داشتن کار در منزل اینترنتی داشتن یک مهارت، تخصص، هنر و … همچنین آشنایی با نحوه کسب درآمد از اینترنت و آشنایی با بسترهایی است که از آن طریق بتوان حاصل مهارت، تخصص و یا هنر خود را به فروش رساند. دراین صورت است که یک کسب و کار اینترنتی در منزل شکل می گیرد.
حتی بخش جذابی که این روزها توجه استارت آپ ها را هم به خود جلب کرده است حوزه آموزش است. بسیاری از استارت آپ ها بر این نکته استوار شده اند که بتوانند مهارت، تخصص و یا هنر خاصی را به صورت بسته های آموزشی، یا آموزش های به صورت زنده از طریق امکانات فراهم شده توسط اینترنت به دیگران آموزش دهند و از این طریق کسب درآمد اینترنتی داشته باشند.
برای کسب اطلاعات در خصوص سرمایه گذاری استارتاپ یا مشاهده لیست شتابدهنده ها کافیست وارد سایت پیدایش شوید.