مراحل سرمایه گذاری در شتاب دهنده ها

شتاب دهنده استارتاپ چیست؟ چگونه بر روی استارتاپ سرمایه گذاری می کند؟ آیا استفاده از آن هوشمندانه است؟ سوالات زیادی از این دست درباره شتاب دهنده ها وجود دارد. امروزه، شتاب دهنده ها توجه عده زیادی را به خود جلب کرده اند. آن ها همواره به عنوان صندوق سرمایه گذاری و روش مناسبی برای رشد سریع تر استارتاپ ها ش در نظر گرفته می شوند. شتاب دهنده ها بر مراحل اولیه استارتاپ ها تمرکز می کنند. اما به راستی شتاب دهنده ها چطور کار می کنند؟

روند کاری شتاپ دهنده ها برای سرمایه گذاری روی استارتاپ ها:
• در خواست و پذیرفته شدن استارتاپ ها
جلب حمایت شتاب دهنده های شناخته شده برای حمایت از استارتاپی خاص به طور قابل ملاحظه ای سخت و دشوار است. پس از درخواست، تنها ۱ تا ۳ درصد استارتاپ ها به طور معمول پذیرفته می شوند. در این روند شما وارد فاز شناسایی متقابل با اپراتور شده و چیزهای بیشتری درباره جزییات شتاب دهنده خواهید فهمید. شما تا زمانی که تمامی شرایط را نپذیرفته اید و اقدام به امضای قرارداد نکرده اید مجبور به پذیرش هیچ یک از شرایط نیستیتد. به دلیل شرایط کاری خاصی که برخی از شتاب دهنده ها دارند، در این مرحله، برخی از شتاب دهنده ها حتی بعد از پذیرفته شدن نیز از همکاری با آن ها انصراف می دهند.

• دریافت سرمایه از شتاب دهنده ها
یکی از اصلی ترین دلایلی که صاحبان ایده و استارتاپ ها را به دنبال شتاب دهنده ها می کشاند، جذب سرمایه است. از طرف دیگر، شتاب دهنده ها نیز به دنبال بهترین سرمایه گذاری هستند. شتاب دهنده ها عموما پول را در عوض سهام در اختیار استارتاپ ها قرار می دهند.
به خاطر داشته باشید، هنگامی که پیشنهاد صورت گرفته از سمت شتاب دهنده ها در عوض سرمایه گذاری، فقط سهام بخش کوچکی از استارتاپ می باشد بی چون چرا آن را نپذیرید چرا که ممکن است همین بخش کوچک در آینده سرمایه عظیمی را برای شما فراهم آورد.

• تمرکز
یکی از بزرگترین مزایای این سیستم، تمرکز بر کارآفرینان است. بر طبق نظرسنجی های به دست آمده، شتاب دهنده ها برای این موضوع یک دوره ۳ تا ۶ ماهه را در نظر می گیرند. این بازه زمانی بسیار پر تنش است و در آن افراد مجبور می شوند که با افزایش میزان تمرکز، کار را به خوبی جلو ببرند. شتاب دهنده باید مطمئن شوند که سرمایه گذاری آن ها بیهوده نبوده و برایشان سود آوری دارد.

برای کسب اطلاعات در خصوص پذیرش شتاب دهنده و ... کافیست وارد سایت پیدایش شوید.