تاثیر نوسانات ارزی روی مدیریت استارتاپ ها و کسب و کار ها

واضح است که مدیریت مالی کسب و کارهایی که تولید و ارائه خدمات و صادرات آن ها، به ریال است و درآمد و فروش آن ها به ارز می باشد، با تغییرات و نوسانات ارز، دستخوش تغییراتی می شود. افزایش قیمت ارز برای این شرکت ها سود آور است و در طرف مقابل شرکت ها و کسب و کار هایی که مواد اولیه خود را وارد می کنند، با کاهش قیمت ارز ضرر می کنند و در مواردی نیز دچار ورشکستگی می شوند. به طور کلی در مدیریت مالی شرکت ها و کسب و کار ها، ثابت بودن نرخ ارز مهم تر است. حتی شرکت هایی که با افزایش ارز سود می کنند نیز به دنبال ثبات قیمت ارز ها هستند زیرا در حالت ثبات بازار ارزها، شرکت ها می توانند سود و زیان خود را پیش بینی کنند و تصمیمات بهتری را برای مدیریت مالی خود بگیرند. در نهایت باید گفت نوسالات ارزی در هر دو حالت، تاثیر منفی در مدیریت مالی کسب و کار ها دارد و توانایی پیش بینی بازار را از آن ها می گیرد.
رونق استارت آپ با پیدایش
برای کسب اطلاعات در خصوص ایده یا شتابدهی تنها کافیست سری به سایت پیدایش بزنید.