در ابتدا بهتر است بدانیم که استارتاپ چیست. استارتاپ ها در واقع نوعی از کسب و کارها هستند که بر پایه تفکرات نو، خلاقیت و کارآفرینی ایجاد شده اند تا روش های جدیدی برای برطرف کردن برخی نیازهایی که راه حل مشخص ندارند ارائه دهند.

اما آیا می توان به استارتاپ به عنوان یک شفل مناسب نگاه کرد؟ آیا آن ها در دسته مشاغل پر درآمد قرار می گیرند؟ آیا می توان با استارتاپ زندگی را گذراند؟
قبل از پاسخ به این سوال باید بدانید که موفقیت استارتاپ مانند تمام مشاغل دیگر تضمین شده نیست و به چیزهای زیادی بستگی دارد. اما نمونه های بسیاری در دنیا و حتی کشور خودمان وجود دارد که نشان می دهد که می توان روی استارتاپ ها به عنوان مشاغل پر درآمد حساب کرد.
رونق استارتاپ با کمک پیدایش
برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص شتاب دهنده ها و ... کافیست سری به سایت پیدایش بزنید.