– کسب و کار های سنتی بعد از راه اندازی به یک درآمد نسبی می رسند. زیرا آن ها کسب و کار خود را بر اساس فرآیندی که از قبل ثابت شده راه اندازی کرده اند و مخاطبان خود را می شناسند. در استارتاپ ها به دلیل جدید بودن ایده و نو بودن آن ها مسیر پیش رو ناشناخته است. بنابراین استارتاپ ها با چالش ها و موانع زیادی روبه رو می شوند تا به ثبات نسبی برسند و بتوانند مخاطبان خود را جذب کنند و به درآمد برسند. اما به دلیل رشد زیادی که در مسیر دارند میزان درآمد آن ها می تواند چندین برابر یک کسب و کار سنتی باشد.

به دنبال بهترین شتاب دهنده ها هستید؟
برای کسب اطلاعات در خصوص شتاب دهنده چیست یا مشکلاتی که نیاز به ایده دارند نیز به شما سایت پیدایش را پیشنهاد می کنیم تا کسب و کارتان جزو یکی از پر رونق ترین کسب و کارها شود.