• استفاده از قانون ۸۰/۲۰

توجه کنید که مخاطب بیشتر برای گذران وقت و برقراری ارتباط با دیگران به شبکه های اجتماعی مراجعه می کند بنابراین محتوایی که در شبکه اجتماعی قرار می دهید باید ۸۰ درصد بتواند وی را سرگرم کرده و بیست درصد مرتبط با کسب و کار شما باشد. در غیر این صورت حفظ مخاطب مشکل خواهد شد و با ریزش مخاطب مواجه خواهید شد.
 
اشنایی با بهترین استارتاپ های دنیا با پیدایش
برای کسب اطلاعات در خصوص اصطلاحات استارتاپی یا شتابدهنده نیز کافیست سری به سایت پیدایش بزنید.