شتابدهنده ها، هموار کننده مسیر تبدیل ایده به استارتاپ ها

عملی کردن و پیاده سازی ایده، تنهایی و بدون تجربه نمی شود. امروزه مراکز رشد و شتابدهنده هایی ایجاد شده اند که کمک شایانی به کسانی که ایده دارند اما سرمایه و تجربه کافی برای راه اندازی استارتاپ و کسب و کار را ندارند، می کنند. این مراکز چه به صورتی خصوصی و چه دولتی وجود دارند و به حمایت از ایده ها به صورت مشاوره های تخصصی، مکان برای کار، خدمات آزمایشگاهی، بازاریابی، کمک به تولید و ارائه محصول و… می پدازند.
 
برای کسب اطلاعات در خصوص راه های ایده پردازی تنها کافیست وارد سایت پیدایش شوید.