استارتاپ در نقش کاریاب

همچنین استارتاپ ها می توانند ایده اتصال کارفرما و متقاضی اشتغال را دنبال کنند. یعنی خود استارتاپ بر اساس این ایده شکل بگیرد که امکان اتصال کارفرماها و متقاضیان اشتغال را فراهم کرده و مثلا در قالب یک سایت کاریابی به صورت آنلاین این کار را انجام دهد. کاری که این روزها انواع سایت کاریابی آن را انجام می دهند. می توان با افزودن کمی چاشنه خلاقیت و ارزش افزوده به سایت کاریابی، یک استارت آپ جدید رقم زد که بتواند در مقایسه با مراکز دیگر مثلا مراکز فعال کاریابی تهران یا کاریابی بین الملل بهتر عمل کرده و نیازهای بازار کار را تحلیل و بر اساس ایده و نگاه جدیدی فعالیت تازه ای را در این حوزه انجام دهد.
همه این موارد به شرطی است که شما بتوانید انجام فعالیت خود را به نحو شایسته ای با بازدهی بهتر و سهولت بیشتر انجام دهید.پس ایده راه اندازی استارتاپ در این حوزه هم می تواند خودش ایده جالبی باشد.علاوه بر آنکه خود اطلاعات و داده های موجود در سایت کاریابی یا مراکز فعالی که در کشور فعالیت دارند مانند کاریابی تهران می توانند منبع الهام ایده های جدید باشد، خود راه اندازی و توسعه سایت کاریابی و یا متفاوت با موارد مرسوم در این بازار هم می تواند نوعی بهره برداری از این ایده باشد. به گونه ای که بهانه ای برای راه اندازی یک استارتاپ جدید شوند.
برای دانستن شتاب دهنده چیست تنها کافیست وارد سایت پیدایش شوید.