در اين مقاله پیدایش به اين مي پردازيم كه چطور مي توان درآمد هاي اينترنتي بدون سرمايه داشت. استارتاپ ها مي توانند از اين طريق كسب درآمد داشته باشند. اين نوع درآمد از طريق كسب و كار اينترنتي ممكن مي شود. بنابراين سعي مي كنيم راجع به كسب و كار اينترنتي و اين كه چگونه مي تواند درآمد اينترنتي بدون سرمايه داشت بيشتر بحث كنيم.
درآمد اينترنتي چگونه؟
درآمد اينترنتي امروزه با رواج استفاده از اينترنت براي كساني كه با روش هاي كسب درآمد اينترنتي آشنا هستند ممكن شده است. فقط بايد كمي وقت بگذاريد و راجع به كسب درآمد هاي اينترنتي مطالعه و تحقيق كنيد. استارتاپ ها به نيت كسب درآمد راه اندازي و توسعه مي يابند. ممكن است استارت آپ از يك ايده كوچك شروع شود با يك تيم دو نفره يا بيشتر. حتي ممكن است صاحب استارتاپ فقط يك فرد باشد. وي با ايده اي كه فكر مي كند مي تواند نياز بخشي از بازار را مرتفع سازد، سعي مي كند با پرورش آن ايده و تبديل آن به عمل، كسب درآمد داشته باشد. از آنجايي كه بسياري از استارتاپ ها امروزه كارشان را بر بستر اينترنت شروع مي كنند، درآمد هاي اينترنتي مي توانند يا اولين و شايد تنها درآمد آنها از كسب و كارشان باشند. به گونه اي كه استارت آپ آنها يك كسب و كار اينترنتي قلمداد شود. به برخي از اين درآمدهاي اينترنتي در اينجا اشاره مي شود. مخصوصا درآمد اينترنتي بدون سرمايه مدنظر هستند.
كسب درآمد اينترنتي
درآمد هاي اينترنتي، براي برخي از استارت آپ ها تنها و شايد يكي از منابع درآمدي باشند. از آنجايي كه معمولا استارت آپ هايي كه اين روزها در بازار شروع به كار كرده اند، سعي مي كنند از امكاناتي كه اينترنت در اختيار آنها قرار داده است به نحو مطلوبي استفاده نمايند فعاليت خود را در بسترهاي اينترنتي نيز گسترش داده اند. استارتاپ ها يا به عنوان كسب و كار اينترنتي صرف اين روزها ظهور پيدا كرده اند و يا به كسب درآمد هاي اينترنتي به عنوان يكي از روش هاي كسب درآمد نگاه مي كنند. در هر دو صورت روش هاي كسب درآمد هاي اينترنتي متنوع است كه در اينجا به برخي از آنها اشاره مي شود. نقشي كه كسب درآمد هاي اينترنتي مي تواند براي استارت اپ ايفا كند، مي تواند مشكلات مالي استارت آپ را حل كند و يا ممكن است آنقدر استارتاپ بر كسب و كار اينترنتي متمركز شده باشد كه تنها محل درآمد استارتاپ از درآمد هاي اينترنتي اش باشد.
درآمد از تبليغات
برخي از استارت اپ ها بر اين فرض استوار است كه مخاطب جذب محتواي توليد شده توسط استارت اپ يا خدمات رايگاني كه ارائه مي كند شود و سپس از وجود مخاطبان فعالي كه هر روز به وب سايت يا شبكه اجتماعي استارت اپ سر مي زنند، از طريق تبليغات كسب درآمد كند. اين نوع كسب و كار اينترنتي اين روزها بسيار رايج است. و افراد بسياري از اين محل، كسب درآمدهاي اينترنتي دارند. توليد محتواي آموزشي رايگان، و يا موضوعاتي مانند طنز و غيره از اين دست است. به طور مثال اگر بخواهيم نمونه اي از كسب درآمد اينترنتي بدون سرمايه را مثال بزنيم مي توان به صفحه هاي آشپزي يا وب سايت هاي آموزش كه ايده شان با غذاها سروكار دارد در حوزه هاي مختلف اشاره كرد. درآمد هاي اينترنتي چنين صفحه ها يا وب سايت هايي از طريق گرفتن تبليغات از ديگر وب سايت ها، كسب و كارها، سازمان ها و شركت هاست.
ادامه مطلب و منبع در اينجا